Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH „MAX-REM” sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424856
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-06-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-23

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH „MAX-REM” sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Św. Szczepana 2A

Miejscowość – 61-465 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.367611
Długość geogr. – 16.89365

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS


Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE BUD-INSTAL sp. z o.o. / siedziba Czeladź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425636
 • REGON – 242974861
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-23

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE BUD-INSTAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czeladź

Ulica – Modrzejowska 21

Miejscowość – 41-250 Czeladź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31953
Długość geogr. – 19.082199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 3 – 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS


Spółka PIOME sp. z o.o. / siedziba Celestynów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426220
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-27

Dane adresowe firmy PIOME sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Celestynów

Ulica – Leśna 47

Miejscowość – 05-430 Celestynów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.04285
Długość geogr. – 21.395479

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS


Spółka SEPTEM ARTES sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426152
 • REGON – 146194146
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-30

Dane adresowe firmy SEPTEM ARTES sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Trzech Krzyży 16

Miejscowość – 00-499 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22961
Długość geogr. – 21.02564

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

PKD 2 – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 3 – 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Dane wpisane do KRS


Spółka I-DRAIN POLSKA KOPERSKI, JURKIEWICZ sp.j. / siedziba Olsztyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425844
 • REGON – 281408453
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-25

Dane adresowe firmy I-DRAIN POLSKA KOPERSKI, JURKIEWICZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Olsztyn

Ulica – Pstrowskiego 29

Miejscowość – 10-601 Olsztyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.763435
Długość geogr. – 20.511815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

PKD 2 – 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

PKD 3 – 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Dane wpisane do KRS

Posted in Bez kategorii

Spółka WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICHALSKA sp.j. / siedziba Opole

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425813
 • REGON – 531052307
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-25

Dane adresowe firmy WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICHALSKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Opole

Ulica – Partyzancka 54A

Miejscowość – 45-802 Opole

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.682384
Długość geogr. – 17.874555

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRS

Posted in Bez kategorii

Spółka TESTMED sp. z o.o. / siedziba Kalisz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425771
 • REGON – 302152408
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-23

Dane adresowe firmy TESTMED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kalisz

Ulica – Robotnicza 4-6 19

Miejscowość – 62-800 Kalisz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.760485
Długość geogr. – 18.047

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 2 – 72 Badania naukowe i prace rozwojowe

PKD 3 – 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Dane wpisane do KRS


Spółka ZŁOTY STOK CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ / siedziba Złoty Stok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425807
 • REGON – 21914011
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-23

Dane adresowe firmy ZŁOTY STOK CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ

Siedziba rejestrowa – Złoty Stok

Ulica – Rynek 1

Miejscowość – 57-250 Złoty Stok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.43779
Długość geogr. – 16.856211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

PKD 3 – 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Dane wpisane do KRS

Posted in Bez kategorii